Skandia: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ Skandia

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Pozew zbiorowy przeciwko Skandia Życie TU

Specjalizacją szwedzkiego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Skandia są ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjne formy ubezpieczeń. W przypadku tych pierwszych firma pobiera opłaty likwidacyjne będące częścią zawieranych umów. Wspólnie z innymi osobami, które padły ofiarą nieetycznych praktyk zachęcamy Państwa by złożyć pozew zbiorowy, który pozwoli na odzyskanie utraconych pieniędzy.

W przypadku Skandia Życie TU podstawą pozwu zbiorowego są tzw. polisy inwestycyjne udostępniane Klientom w formie ubezpieczenia na życie. W przypadku chęci zerwania tych długoterminowych umów grożą wysokie kary zamknięte pod hasłem opłat likwidacyjnych. Kancelaria INVICTUS występuje w imieniu swoich Klientów wnosząc pozew zbiorowy przeciwko takiemu traktowaniu pomagając odzyskać pieniądze pobrane tytułem tego typu opłat, uznając je za nieproporcjonalnie wysokie.

Mogą Państwo już dziś przyłączyć się do pozwu zbiorowego przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu Skandia. Wystarczy kliknąć w odpowiednie pole i wypełniając formularz dać sobie szansę na odzyskanie utraconych pieniędzy. Zachęcamy do wspólnych działań – razem możemy więcej!

Skandia

To szwedzkie towarzystwo ubezpieczeń na życie obecne na polskim rynku od 15 lat. Specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz tradycyjnych ubezpieczeniach na życie. Oferując swoim Klientom te pierwsze, Skandia pobiera opłaty likwidacyjne określone w ogólnych warunkach umów. Postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych, zawarte w ogólnych warunkach umów stosowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej przedstawione są niektóre ze stosowanych klauzul, na podstawie których ubezpieczyciel ten pobiera opłaty likwidacyjne. Kancelaria pomaga swoim Klientom odzyskać pieniądze pobrane tytułem opłat likwidacyjnych na ich podstawie.

Postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych, zawarte w ogólnych warunkach umów stosowanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej przedstawione są niektóre ze stosowanych klauzul, na podstawie których ubezpieczyciel ten pobiera opłaty likwidacyjne. Kancelaria pomaga swoim Klientom odzyskać pieniądze pobrane tytułem opłat likwidacyjnych na ich podstawie.

Multiportfel Spektrum/ Multiportfel Misiek

„Stawka opłaty likwidacyjnej, o której mowa w ust. 3 powyżej pobieranej przez Ubezpieczyciela jest obliczana wg następującego wzoru:

100%-(96,7%) (K-T)

gdzie:

T – mniejsza z dwóch wielkości:

      a) liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna,

       b) liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu.

K- Okres Ubezpieczenia”.

Multiportfel Złoty Wiek

  1. Określony procent Części Bazowej Rachunku wypłacany Ubezpieczającemu, w przypadku odpisania Jednostek Funduszy z Części Bazowej Rachunku w związku z całkowitą lub częściową wypłatę Świadczenia Wykupu

 

Rok Okres ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy Rok Okres ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy
15 20 25 30 15 20 25 30
1 0% 0% 0% 0% 16 84% 72% 61%
2 0% 0% 0% 0% 17 87% 74% 63%
3 20% 20% 20% 20% 18 90% 77% 65%
4 30% 30% 30% 30% 19 93% 79% 67%
5 40% 40% 40% 40% 20 96% 82% 69%
6 50% 50% 50% 44% 21 84% 72%
7 60% 60% 53% 45% 22 87% 74%
8 70% 65% 55% 47% 23 90% 77%
9 79% 67% 57% 48% 24 93% 79%
10 82% 69% 59% 50% 25 96% 82%
11 84% 72% 61% 52% 26 84%
12 87% 74% 63% 53% 27 87%
13 90% 77% 65% 55% 28 90%
14 93% 79% 67% 57% 29 93%
15 96% 82% 69% 59 % 30 96%

 

Skandia Future

  1. Określony procent części bazowej rachunku wypłacany Ubezpieczającemu, w przypadku odpisania jednostek funduszy z części bazowej rachunku w związku z całkowitą lub częściową wypłatą świadczenia wykupu

 

Rok Okres ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy Rok Okres ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy
15 20 25 30 15 20 25 30
1 2% 2% 2% 2% 16 84% 72% 61%
2 2% 2% 2% 2% 17 87% 74% 63%
3 20% 20% 20% 20% 18 90% 77% 65%
4 30% 30% 30% 30% 19 93% 79% 67%
5 40% 40% 40% 40% 20 96% 82% 69%
6 50% 50% 50% 44% 21 84% 72%
7 60% 60% 53% 45% 22 87% 74%
8 70% 65% 55% 47% 23 90% 77%
9 79% 67% 57% 48% 24 93% 79%
10 82% 69% 59% 50% 25 96% 82%
11 84% 72% 61% 52% 26 84%
12 87% 74% 63% 53% 27 87%
13 90% 77% 65% 55% 28 90%
14 93% 79% 67% 57% 29 93%
15 96% 82% 69% 59% 30 96%

 

* Rok oznacza:

1) w okresie bazowym oraz po jego upływie, jeżeli nie zostały opłacone składki regularne należne za okres bazowy:

   a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania składki regularnej – liczbę lat polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu,

    b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania Składki Regularnej – Liczbę Lat Polisy, za które w pełni zostały zapłacone wszystkie Składki Regularne, powiększoną o 1, jednak nie wyższą niż Rok Polisy poprzedzający Rok Polisy, w którym dokonywana jest całkowita

lub częściowa wypłata Świadczenia Wykupu; jeżeli okres zawieszenia nie rozpoczyna się w Rocznicę Polisy, to okresy, za które zostały zapłacone Składki Regularne w Latach Polisy, w których zawieszenie miało miejsce, podlegają sumowaniu.

2) Po okresie bazowym, pod warunkiem opłacenia składek regularnych należnych za okres bazowy:

    a) w przypadku, gdy nie nastąpiło zawieszenie opłacania składki regularnej w okresie bazowym – rok polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata świadczenia wykupu;

     b) w przypadku, gdy nastąpiło zawieszenie opłacania składki regularnej w okresie bazowym – rok polisy poprzedzający rok polisy, w którym dokonywana jest całkowita lub częściowa wypłata świadczenia wykupu.

Dołącz do pozwu przeciwko Skandia