Pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach – od czego zacząć?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach – od czego zacząć?
pozew, od czego zacząć kredyty we frankach
3 stycznia 2019 - 13:48, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Każda osoba chcąca rozpocząć spór sądowy ma do wyboru dwa warianty: samodzielnie sporządzić pozew a następnie prowadzić całą sprawę lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Bez względu na decyzję powoda w tej kwestii konieczne jest – już na etapie przygotowywania pisma inicjującego postępowanie – dokonanie szeregu analiz i innych czynności wstępnych. Dotyczy to zwłaszcza spraw skomplikowanych, a bez wątpienia do takich zaliczają się problemy frankowiczów. Stąd też każdy posiadacz kredytu denominowanego bądź indeksowanego do franka szwajcarskiego, który chce rozpocząć spór sądowy z bankiem musi dobrze przygotować się do takiej sprawy. Od czego więc zacząć?

Trzeba wiedzieć czego się chce – i znać skutki zgłaszanych żądań

Przede wszystkim – i dotyczy to właściwie każdego rodzaju spraw cywilnych – powód musi dobrze przemyśleć możliwe skutki wygrania sprawy. Paradoksalnie w wielu sytuacjach – zwłaszcza dotyczących rozliczeń finansowych – wygranie sprawy przed sądem może doprowadzić do jeszcze poważniejszych trudności ekonomicznych, niż przed wytoczeniem powództwa. Powinni o tym pamiętać zwłaszcza frankowicze, gdyż kredyty frankowe często opierano – co potwierdziło polskie i europejskie orzecznictwo sądowe – na niedozwolonych postanowieniach umownych. To za takie uznano, stanowiące istotę większości kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franka szwajcarskiego, mechanizmy przeliczania kursu CHF przerzucające całość ryzyka na konsumenta. Natomiast stwierdzenie abuzywności klauzuli umownej może oznaczać stwierdzenie nieważności nawet całej umowy, co determinuje konieczność zwrócenia przez strony wszystkiego co sobie świadczyły. Mówiąc inaczej po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia kredytobiorca będzie zobowiązany oddać bankowi całość pożyczonej kwoty (i to na raz), natomiast bank zwróci całość spłaconych rat. Dlatego frankowicz powinien zastanowić się m.in. czy takie rozwiązanie jest dla niego korzystne. Mówiąc inaczej posiadacz takiego kredytu musi precyzyjnie określić, czego chce żądać od sądu, gdyż od tej decyzji będzie zależeć przebieg całego procesu o kredyt we frankach.

W tym obszarze posiadacz kredytu frankowego ma dwie możliwości: żądać uchylenia określonych postanowień umowy (np. w zakresie zasad przeliczania kursu waluty) bądź domagać się stwierdzenia nieważności całego kontraktu. Jest to jedna z fundamentalnych kwestii, którą musi zawierać każdy pozew dotyczący kredytu frankowego. Oczywiście nie należy podejmować takiej decyzji w oparciu o sugestie pojawiające się w Internecie, czy obiegowe opinie. Potrzebna jest dokładana analiza sytuacji konkretnej osoby.

Poprawna i wszechstronna analiza sytuacji

Oczywiście nie można jej przeprowadzić bez znajomości umowy kredytu wahań kursu waluty szwajcarskiej i ich wpływu na wysokość rat oraz sytuacji ekonomicznej samego kredytobiorcy. Stąd konstruując pozwy w sprawie kredytów we frankach trzeba przeanalizować cały szereg dokumentów poświadczających zarówno procedurę udzielenia kredytu, jak i samą jego spłatę oraz bieżącą kondycję finansową frankowicza. Bez takiej analizy nie sposób przygotować prawidłowego – a zwłaszcza dającego szansę wygranej – pozwu dotyczącego problemów kredytu w CHF.

Schemat samego pozwu nie różni się od innych tego typu dokumentów, stąd musi przede wszystkim spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Jednak przede wszystkim trzeba pamiętać, że pozew „ustawia” proces i często przesądza o jego przebiegu. To z kolei oznacza, iż jakiekolwiek – nawet wydawać by się mogło drobne – błędy przy przygotowaniu takiego pisma mogą znacząco utrudnić sprawne i skuteczne przeprowadzenie sprawy.
Kwestia ta dotyczy nie tylko sformułowania zgłaszanych roszczeń, ale również ich uzasadnienia. W tym kontekście trzeba pamiętać przede wszystkim o stosownym umotywowaniu wszystkich wniosków, z powołaniem się na dotychczasowe orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Jednocześnie wiele zagadnień pozwie przygotowanym przez frankowicza może nie być dotychczas opracowanych, co z kolei determinuje konieczność przeprowadzania szerokiej wykładni obowiązujących przepisów prawa.

About author:

Comments are closed here.