AXA: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ AXA

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Pozew zbiorowy przeciwko AXA

Jeśli czują się Państwo oszukani przez francuską firmę ubezpieczeniową Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zachęcamy do przyłączenia się do walki o swoje pieniądze. Razem z innymi poszkodowanymi, którzy zmuszeni zostali do wniesienia opłat likwidacyjnych wynikających z zapisów umowy z towarzystwem, walczymy o utracone środki. Wspólnie możemy więcej – pozew zbiorowy to szansa na sprawiedliwość.

Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ochronne i inwestycyjne. Wszystkie propozycje objęte są zapisami, według których na Klientach pragnących zakończyć umowę przed czasem spoczywa konieczność wniesienia nieproporcjonalnie wysokich opłat likwidacyjnych. Jeśli zmuszeni zostali Państwo do uiszczenia wspomnianych opłat, zachęcamy do przyłączenia się do naszych działań. Kancelaria Prawna INVICTUS występuje w imieniu osób pokrzywdzonych przez francuską firmę ubezpieczeniową, składając pozew zbiorowy przeciwko AXA.

Poniżej prezentujemy Państwu zapisy w umowach ubezpieczeniowych zawieranych z Klientem, w których mowa o nieproporcjonalnie wysokich opłatach likwidacyjnych, którym się sprzeciwiamy. Zachęcamy do przyłączenia się do naszych działań – razem możemy wywalczyć więcej!

Postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych, zawarte w ogólnych warunkach umów stosowanych przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Poniżej przedstawione są niektóre ze stosowanych klauzul, na podstawie których ubezpieczyciel ten pobiera opłaty likwidacyjne. Kancelaria pomaga swoim Klientom na ich podstawie odzyskać pieniądze pobrane tytułem opłat likwidacyjnych.

Ogólne warunki umowy (m.in. PRET/ 10/ 08/ 09, PSOF/ 07/ 0/ 22, PITR/ 07/ 03/ 19)

  1. Opłata likwidacyjna

Rok polisy

1                         2,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

2                         2,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

3                         1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

4                         1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

5                         1,5 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

6                         1,4 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

7                         1,2 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

8                         1,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

9                         0,8 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

10                       0,6 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

Od 11                 0,0 składki podstawowej należnej za 1 rok polisy*

* Jeżeli wartość podstawowa polisy jest niższa od należnej opłaty likwidacyjnej, Towarzystwo pobiera opłatę likwidacyjną w wysokości wartości podstawowej polisy.

  1. Opłata od wykupu
    a) od 1 do 10 roku polisy 1% wypłacanej wartości pod stawowej polisy
    b) od 11 do 19 roku polisy 0, 5% wypłacanej wartości pod stawowej polisy
    c) od 20 roku polisy 0% wypłacanej wartości podstawowej polisy

Z zastrzeżeniem, że po 10 roku polisy i ukończeniu przez Ubezpieczonego 60 lat (po łącznym spełnieniu obydwu warunków) – 0% wypłacanej wartości podstawowej polisy.

Dołącz do pozwu przeciwko AXA