Aegon: Dołącz do pozwu!
Jesteś tutaj: Home \ Aegon

briefcase-icon2 Dołącz do pozwu przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Nordea

Open Life

Skandia

Inne

Pozew zbiorowy przeciwko Aegon TU na Życie S.A.

Holenderska grupa kapitałowa Aegon w Polsce składa się z czterech podmiotów. Jednym z nich jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W celu zabezpieczenia przyszłości swoich Klientów, proponuje długoterminowe programy inwestycyjno-oszczędnościowe w ramach ubezpieczenia na życie. Jednak wśród zapisów zawieranej z Klientami umowy, firma stosuje klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Jeśli są Państwo jednymi z wielu osób, które straciły swoje pieniądze w ramach zbyt wysokich stawek z tytułu opłat likwidacyjnych, zachęcamy, aby przyłączyć się do grupy mówiącej „dość” nielegalnym praktykom!

Poniżej prezentujemy Państwu zapisy w umowach, jakie swoim Klientom proponuje Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Nielegalne klauzule trafiły do rejestru klauzul niedozwolonych. Stało się tak w związku ze stosowaniem nieproporcjonalnie wysokich opłat likwidacyjnych pobieranych przez towarzystwo po zerwaniu umów przez Klientów. Nasza firma – Kancelaria INVICTUS – występuje w imieniu osób poszkodowanych w związku z koniecznością zapłaty wysokich kwot i zachęca inne osoby, które padły ofiarą bliźniaczych praktyk, do przyłączenia się.

Wspólnymi działaniami możemy więcej. Pozew zbiorowy to szansa na odzyskanie utraconych pieniędzy!

Klauzula nr 3834

 

Rok polisowy, w którym jest pobierana
opłata likwidacyjna od środków wypłacanych
z subkonta składek regularnych:.:
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z subkonta składek regularnych:
1 99%
2 90%
3 80%
4 70%
5 60%
6 50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%

 

 

Klauzula nr 4632

Opłata likwidacyjna pobierana z subkonta składek regularnych, poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, przed całkowitą wypłatą, w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia […] oraz tej części częściowej wypłaty z subkonta składek regularnych, która powoduje, że wartość subkonta składek regularnych staje się niższa od kwoty odpowiadającej statusowi polisy opłaconej przed wskazaną poniżej rocznicą polisy, w następującej wysokości:

  • od dnia poprzedzającego 1 rocznicę polisy – 100%
  • od 2 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 3 rocznicę polisy – 80%
  • od 3 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 4 rocznicę polisy – 70%
  • od 4 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 5 rocznicę polisy – 60%
  • od 5 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 6 rocznicę polisy – 50%
  • od 6 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 7 rocznicę polisy – 40%
  • od 7 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 8 rocznicę polisy – 30%
  • od 8 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 9 rocznicę polisy – 20%
  • od 9 rocznicy polisy do dnia poprzedzającego 10 rocznicę polisy – 10%
  • od 10 rocznicy polisy – 0%

Klauzula nr 4633

Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:

Rok polisowy, w którym jest pobierana
opłata likwidacyjna od środków wypłacanych
z subkonta składek regularnych:
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z subkonta składek regularnych:
.1 .100%
2 100%
3 80%
4 70%
5 60%
6 50%
7 40%
8 30%
9 20%
10 10%

Dołącz do pozwu przeciwko Aegon