Polisolokaty: Czym Jest Polisolokata?
Jesteś tutaj: Home \ Polisolokaty

briefcase-icon2
Obecnie prowadzimy sprawy przeciwko:

Allianz

Aegon

AXA

Compensa

TU Europa

Generali

Open Life

Warta

Nationale-Nederlanden

PKO Życie (Nordea)

Vienna Life (Skandia)

 Czym jest polisolokata ?

Większość z nas doskonale kojarzy produkty ubezpieczeniowe jakimi są polisy na życie. Każdy miał w swoim życiu do czynienia z umowami mającymi na celu zabezpieczenie życia i zdrowia. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku lokat, czyli produktów finansowych oferowanych przez banki mających na celu pomnażanie posiadanych oszczędności bez potrzeby ponoszenia ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy.

Kilka lat temu banki i firmy pośrednictwa finansowego zaczęły oferował wśród swoich Klientów produkty będące jednocześnie formą ubezpieczenia na życie i dożycie połączonego z możliwością oszczędzania pieniędzy. Produkty tego typu nazywane są potocznie „polisolokatami” i statystycznie ok 5 mln Polaków zawarło do chwili obecnej tego typu umowy.

 Co spowodowało, że umowy polisolokat były tak chętnie zawierane przez Polaków?

Jednym z głównych argumentów przemawiającym za wyborem tego typu produktów finansowych było połączenie ubezpieczenia z lokatą. Ubezpieczenie miało gwarantować wypłatę środków w momencie dożycia do końca umowy lub w przypadku zgonu ubezpieczającego. Dodatkowo forma ubezpieczenia pozwalała uniknąć tzw. „podatku Belki” naliczanego od uzyskanych zysków. Ważnym aspektem była również możliwość uzyskania większych zysków niż oferowały tradycyjne niskooprocentowane lokaty bankowe. Dodając do tego brak ryzyka można stwierdzić, że produkt był idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących sposobu na oszczędzanie pieniędzy.

Z perspektywy czasu okazało się jednak, że polisolokaty nie są w 100% bezpiecznym produktem finansowym. Umowy tego typu mają charakter długoterminowej inwestycji, a jej wyniki uzależnione są od sytuacji ekonomicznej ponieważ oszczędności inwestowane są w fundusze kapitałowe. Dodatkowo przez cały okres trwania umowy pobierane są wysokie koszty zarządzania.

Okazuje się niestety, że o tym fakcie właściciele polisolokat dowiedzieli się dopiero po wielu latach od momentu zawarciu umów, w momencie w którym zauważyli, że polisa przynosi straty. Dodatkowo w przypadku próby wcześniejszego rozwiązania umowy obarczeni zostają karą za rozwiązanie umowy tzw. opłata likwidacyjna.

Posiadacze polisolokat główną winę za zaistniałą sytuację zrzucają na doradców, z którymi umowy zostały zawarte dodając również fakt, że przed zawarciem umowy nie zapoznali się szczegółowo z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W większości przypadków składane reklamację i skargi nie przynoszą oczekiwanych efektów. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe nie widzą podstaw do zwrotu wpłaconych przez Klientów pieniędzy, twierdząc, że umowy zostały przez nich zawarte świadomie co potwierdzają podpisane dokumenty.

Dla wielu z nich, jedyną możliwością na odzyskanie pieniędzy są postępowania sądowe, w tym przede wszystkim pozwy indywidualne składane przez Kancelarię Prawną SEMPER INVICTA. Jeżeli znalazłeś się wśród osób poszkodowanych przez nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, skontaktuj się z nami.