Polisolokata a lokata – jakie podobieństwa, a jakie różnice?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Polisolokata a lokata – jakie podobieństwa, a jakie różnice?
lokata a polisolokata podobienstwa i roznice
31 stycznia 2019 - 14:33, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Świadomy wybór jakiegokolwiek produktu finansowego jest możliwy dopiero wówczas, gdy zainteresowany jego kupnem dokona solidnego porównania ofert dostępnych na rynku. Bez takiej analizy bardzo łatwo zainwestować swoje środki w rozwiązanie nie spełniające oczekiwań, a co gorsza – stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestowanej gotówki. Niestety właśnie takimi produktami okazały się polisolokaty, stąd warto wiedzieć, czym odróżniają się one od tradycyjnych lokat. Dopiero przeprowadzenie takiego porównania umożliwi zrozumienie mechanizmu rządzącego polisami z ubezpieczeniem, a tym samym źródła problemów ich posiadaczy.

Tradycyjna lokata – liczy się zysk i bezpieczeństwo

Istotą tradycyjnej lokaty jest pożyczenie bankowi – w zamian za określone odsetki – środków, które ten obraca np. na udzielanie kredytów. Stąd też dzięki zastosowaniu tego instrumentu zarówno inwestor, jak i bank czerpią korzyści. Pierwszy z nich pomnaża swoje oszczędności poprzez uzyskiwanie odsetek przypisanych do wybranej przez siebie lokaty, natomiast bank posiada środki, dzięki którym może zarabiać. Obecnie lokaty są niezwykle popularnymi formami oszczędzania pieniędzy, stąd też właściwie wszystkie banki oferują ich założenie bezpośrednio z obsługiwanego elektronicznie konta. Oczywiście nie ma także przeszkód, aby lokatę założyć bezpośrednio w placówce banku. Jednocześnie na rynku można znaleźć najprzeróżniejsze rodzaje lokat. Do najczęściej spotykanych zalicza się lokaty terminowe, bezterminowe, czy progresywne.

Istotą lokaty terminowej jest założenie jej na ściśle określony czas, np. jeden rok. Po upływie tego czasu lokata jest automatycznie zrywana, a jej właściciel otrzymuje swoje pieniądze wraz z umówionymi odsetkami. W większości lokat terminowych istnieje możliwość zastrzeżenia ich odnawialności, w takim przypadku po zakończeniu okresu jej trwania zostanie ona przedłużona bez konieczności wykonywania jakichkolwiek formalności. W przypadku lokat bezterminowych nie określa się czasu ich trwania, stąd ich zakończenie następuje w momencie złożenia wypowiedzenia przez posiadacza. W związku z niepewnością co do faktycznego trwania lokaty bezterminowej banki zazwyczaj proponują w jej ramach niższe oprocentowanie. Ostatnie z wymienionych – lokaty progresywne – charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem, narastającym np. co miesiąc. Przeważnie tego typu lokatę można zerwać w każdym czasie, w zysk zostanie naliczony zgodnie z poziomem odsetek za wszystkie zakończone miesiące inwestowania.

Polisolokata – niebezpieczeństwo utraty całości zainwestowanych pieniędzy

Lokata z polisą ubezpieczeniową – zwana potocznie polisolokatą – stanowi połączenie inwestowania pieniędzy z umową ubezpieczenia na życie. Stąd też jest to produkt dużo bardziej skomplikowany, w którym na typową strukturę umowy ubezpieczenia „nanosi się” mechanizm inwestowania. Produkt ten był oferowany przez ubezpieczycieli, którzy zobowiązywali się wobec konsumenta część wpłaconej przez niego składki na ubezpieczenie na życie, inwestować. W związku z tym polisolokaty najczęściej zawierano na długi okres czasu, warunkując ich zerwanie koniecznością pokrycia opłaty likwidacyjnej i innych opłat administracyjnych. W praktyce oznacza to, iż konsument, który zdecydował się zerwać polisolokatę w pierwszych latach jej obowiązywania tracił zdecydowaną większość swoich oszczędności. Wynikało to z horrendalnie wysokich opłat, nie raz sięgających całości zainwestowanych środków. Z czego więc wynikała popularność polisolokat?

Przede wszystkim z faktu, że przez wiele lat zainwestowanych w nie środki nie podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Z resztą polisy z ubezpieczeniem zostały wymyślone właśnie po to, aby ominąć ten podatek. Sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2015 roku, kiedy weszła w życie nowelizacji ustawy PIT, obejmująca podatkiem dochodowym także polisolokaty. Nowela wraz z kontrowersjami związanymi z funkcjonowaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, doprowadziły właściwie do zupełnego wyparcia polisolokat z rynku usług finansowych. Niestety nie oznacza to końca problemów ich posiadaczy – wręcz przeciwnie. Jeżeli chcą oni odzyskać swoje pieniądze, najczęściej muszą prowadzić wieloletnie spory sądowe.

About author:

Comments are closed here.