Droga do marzeń czyli droga z wybojami?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Droga do marzeń czyli droga z wybojami?
16 września 2016 - 12:11, dodał: , w Blog, Comments off

Jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych prężnie działających na rynku ubezpieczeń jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Towarzystwa, posiada w ofercie nowoczesne produkty ubezpieczeniowe. Cześć z nich łączy w sobie funkcję oszczędzania z elementami ochronnymi. Pod tym wiele obiecującym stwierdzeniem kryją się umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, popularnie nazywane polisolokatami. open-life-2

Reklamując dalej swoje produkty Open Life TU Życie S.A. wskazuje:

Najważniejsze zalety wynikające z posiadania naszych produktów ubezpieczeniowych to:

 • możliwość budowania fundamentów finansowych i bezpieczeństwa finansowego na przyszłość dla siebie i dla swoich bliskich bez nadmiernego obciążenia codziennego budżetu,
 • elastyczne warunki umowy – możliwość dostosowania produktu do swojej aktualnej sytuacji finansowej i indywidualnych potrzeb,
 • możliwość wyboru, kształtowania i zmiany przyjętej strategii inwestycyjnej. W ramach produktu dostępne są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnych poziomach ryzyka i potencjale wzrostu,
 • profesjonalna obsługa,

 

Nasze produkty skonstruowane są z myślą o Twojej wygodzie i efektywności oszczędzania poprzez:

 • elastyczność i możliwość dostosowania wysokości składki do Twoich potrzeb (możliwość oszczędzania już od 200 zł miesięcznie).
 • możliwość obniżenia wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, a nawet czasowego zawieszenia jej opłacania.
 • dodatkowa alokacja przyznawana przez Towarzystwo Ubezpieczeń jako element motywujący do długoterminowego, regularnego opłacania składki.
 • profesjonalnie zarządzane fundusze modelowe dedykowane osobom, które nie chcą samodzielnie podejmować decyzji o wyborze konkretnego funduszu.
 • swoboda działania – możliwość przenoszenia środków pomiędzy dostępnymi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi bez ponoszenia kosztów i bez limitów.
 • możliwość obsługi polisy przez Internet, co zapewnia dostęp do informacji o stanie Twoich oszczędności oraz umożliwia składanie wybranych dyspozycji.”

 

Jednak z tych szumnych obietnic Towarzystwa w rzeczywistości nie wynika bajkowy obraz dla ubezpieczonych. W powyższym opisie lukratywnego i luksusowego produktu, brakuje jednego najważniejszego czynnika, jaki związany jest bezpośrednio z tym produktem. Są to opłaty, które pobiera Open Life TU Życie S.A. w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu.

W związku z realizacją umowy ubezpieczenia, Open Life TU Życie S.A. pobiera w zależności od konkretnego ubezpieczenia na życie z UFK następujące opłaty bieżące: za zarządzanie i / lub za prowadzenie i zarządzanie umową, administracyjną, za ryzyko, transakcyjną, wstępną, wyrównawczą. Wśród tych opłat brakuje najważniejszej tj. wartości wykupu, pobieranej przy rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Niech Was nie zmyli nazwa Wartość wykupu, bo to jedynie inna nazwa opłaty likwidacyjnej, wskaźnika wykupu, opłaty dystrybucyjnej, świadczenia inwestycyjnego itp. Fantazja Towarzystw w wymyślaniu nazw dla tych opłat nie zna granic. Nie zmienia się jedno –  schemat ich obliczania i pobierania pozostaje taki sam, bez względu na Towarzystwo.

open-lifeW tytule artykułu przywołano jeden produktów oferowanych przez Open Life TU Życie S.A. – Droga do marzeń. Jak ustalił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr RKT – 20 /2015 dotyczącej Open Life TU Życie S.A. „w trakcie trwania umowy były pobierane następujące opłaty:

 1. opłata za zarządzanie: w zależności od wariantu od 0,165833% do 0,265000% miesięcznie, jednak nie mniej niż 0,165833% lub 0,124167% w skali miesiąca od sumy opłaconych składek;
 2. opłata administracyjna lub opłata za zawarcie i prowadzenie: w zależności od wariantu 10,99 PLN lub 9,99 PLN;
 3. opłata za ryzyko (wliczona w opłatę za zarządzanie): 1,20 PLN w skali roku;
 4. wartość wykupu naliczana od wartości rachunku udziałów: 1. rok – 10%, 2. rok – 15%, 3. rok – 20%, 4. rok – 25%, 5. rok – 35%, (…), 10. rok – 95%, od 11. roku – 100%”.

Te procentowe wartości przyporządkowane do każdego roku. One mówią ile procent z wartości rachunku zgromadzonych środków dostanie w danym roku umowy, w przypadku jej rozwiązania, ubezpieczający. I tak w pierwszym roku otrzyma jedynie 10 %, w drugim 15 % i tak dalej. Oznacza to wprost, że Open Life TU Życie S.A. pobierze odpowiednio w pierwszym roku 90 %, w drugim 85 % gromadzonych co miesiąc środków przez ubezpieczonego. Dopiero od 11 roku ubezpieczający ma szansę na otrzymanie 100 % wartości rachunku udziałów.

 

Aby potencjalny klient stracił czujność przy zawieraniu umowy, warunki na jakich są realizowane ubezpieczenia zostają określone w kilku dokumentach, tj. ogólnych warunkach ubezpieczeń, regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, tabelach opłat i limitów. Wielość i różnorodność tych dokumentów, a w szczególności obszerność wymaga od Klienta znacznego zaangażowania, w tym poświęcenia dużej ilości czasu, aby zapoznać się z wszystkimi warunkami.

Kolejną ważną sprawą w niniejszej ocenie jest charakter oferowanych produktów. Są one produktami o cechach inwestycyjnych, a więc wymagającymi od nabywcy oceny ryzyka z jakimi się wiążą przed podjęciem decyzji nabywczej. Jednym z ryzyk jest  utrata powierzonych środków pieniężnych. Może to wystąpić z uwagi na zmianę wartości inwestycji, czy też wysokość pobieranych opłat.

Jednakże największe zdziwienie strony umowy ubezpieczenia przeżywają, w chwili gdy dowiadują się jakie rzekome koszty poniesione przez Towarzystwo pokrywają bezprawnie pobrane ich środki. Towarzystwa, w tym również Open Life TU Życie S.A. wysokość pobranych opłat tłumaczą w wysokością poniesionych kosztów akwizycji oraz zapłaconą prowizją agenta (pośrednika), który zawarł daną umowę ubezpieczenia. Dla jasności wskazać należy, iż są to koszty, na które druga strona umowy ubezpieczenia nie ma żadnego wpływu, co więcej nie wie nawet o ich wysokości w chwili zawierania umowy.

Ten bezczelny argument Towarzystw, w tym Open Life TU Życie S.A., w postaci przerzucania kosztów swojej działalności na drugą stronę umowy ubezpieczenia tj. konsumenta nie znajduje zrozumienia w orzecznictwie polskich sądów, które korzystnymi dla konsumentów wyrokami zmuszają Open Life TU Życie S.A. do zwrotu bezpodstawnie pobranych środków.

Twarde stanowisko sądów, nie zmienia polityki Open Life TU Życie S.A.  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił, że ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie aż 678 kwestionowanych przez niego produktów. Oczywiście dalej w tych rozwiązaniach  pobierane są bezpodstawnie opłaty.

W tym miejscu należy zachęcić poszkodowanych praktyką stosowaną przez Open Life TU Życie S.A. do aktywnego dochodzenia swoich praw. Bez tego bezpodstawnie pobrane pieniądze stają się zyskiem Towarzystwa. Na stosowne działania, mające na celu odzyskanie swoich środków ubezpieczeni mają 10 lat od daty wypłacenia małego ułamka gromadzonych przez lata środków przez Towarzystwo. Po upływie tego terminu ich roszczenia wobec Towarzystwa ulegną przedawnieniu i pozostaną już bezzwrotnym zyskiem ubezpieczyciela.

 

About author:

Comments are closed here.