O ile wzrosły kredyty we frankach? Co robić z kredytem hipotecznym we frankach?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ O ile wzrosły kredyty we frankach? Co robić z kredytem hipotecznym we frankach?
pomoc, kredyt we frankach, co robić
4 stycznia 2019 - 14:31, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Kredyt indeksowany bądź denominowany do jakiejkolwiek waluty obcej zawsze stanowi duże ryzyko. Nie raz atrakcyjnie wyglądająca oferta może okazać się prawdziwym koszmarem, w którym pomimo regularnych, nawet wieloletnich spłat, zobowiązanie wobec banku ciągle rośnie. Aby koszmar ten stał się rzeczywistością wystarczy kryzys na rynkach finansowych i związane z nim wahania w kursach walut. Niestety do wystąpienia takich zmian nie potrzeba załamania światowej gospodarki – wystarczą z pozoru niewielkie niepokoje, czy „tąpnięcia” na rynkach, aby sprowadzić do wszystkich posiadaczy jakiejkolwiek odmiany kredytu walutowego poważne tarapaty. Jak i gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach?

O ile wzrosła rata kredytu we frankach?

Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie abstrahując od uwarunkowań określonej umowy, a zwłaszcza okresu spłaty i daty zaciągnięcia samego zobowiązania oraz oprocentowania kredytu we frankach. To głównie od tych czynników zależy w jakim zakresie zmiany kursu waluty do której indeksowano bądź denominowano kredyt wpłyną na wysokość spłat. W praktyce rata kredytu we frankach może wzrosnąć od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Mechanizm wzrostu jest bardzo prosty: im wyższy kurs franka szwajcarskiego do złotówki, przy jednoczesnym utrzymaniu stosunkowo niskich stóp procentowych zawsze oznacza niepokojące prognozy dla frankowiczów. Obecnie większość analityków wskazuje, że opłacalność kredytu we frankach istnieje przy kursie 2,88 zł, co przy aktualnym utrzymywaniu się go na poziomie ok. 3,80 zł czyni go po prostu niekorzystnym dla kredytobiorcy. Z drugiej strony warto pamiętać, że przewalutowanie kredytu we frankach, czy dążenie do stwierdzenia nieważności całości bądź części umowy nie zawsze jest korzystne.

Oczywiście podjęcie zarówno decyzji o przewalutowaniu, jak i wkroczeniu na drogę sądową z bankiem musi zostać poprzedzone głęboką analizą sytuacji danego „frankowicza”. Właściwie nie istnieje uniwersalna odpowiedź na pytanie co robić z kredytem we frankach. Jednak w prawie każdym przypadku opłacalne jest skorzystanie z możliwości – co prawda nielicznych – stworzonych dla wszystkich posiadaczy kredytów frankowych przez ustawodawcę. Za najistotniejszą należy uznać możliwość zakupu franków szwajcarskich na wolnym rynku i spłatę nimi zadłużenia, bez względu na kurs przyjęty przez bank. Niestety, jak dotąd, ustawodawca nie zdecydował się na kompleksowe rozwiązanie problemów frankowiczów, np. tych, którzy zawarli taką umowę z zabezpieczeniem hipotecznym.

Poważne problemy z „frankowym” kredytem hipotecznym

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zaciągnąć kredytu hipotecznego indeksowanego bądź denominowanego do waluty, w której nie zarabia bądź nie posiada oszczędności. W praktyce oznacza to, że na kredyt hipoteczny np. w euro mogą pozwolić sobie jedynie ci, którzy pracują w którymś z krajów strefy euro. Wprowadzenie tych ograniczeń stanowiło pokłosie problemów osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Niestety zabezpieczenie hipoteką takiego kredytu stanowi dodatkowe niebezpieczeństwo dla jego posiadaczy. Hipoteka – jak wiadomo – jest prawem, z którego bank może zaspokoić swoją wierzytelność bez względu na to, kto jest właścicielem nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę. W praktyce konsumenci najczęściej korzystają z tej formy zabezpieczenia dla kredytów zaciąganych na budowę domu, czy kupno mieszkania.

W takiej sytuacji bank rozlicza ich nie tylko ze spłaty zobowiązania, ale również z postępu prac budowlanych. Natomiast obciążenie nieruchomości hipoteką praktycznie uniemożliwia jej sprzedaż na rzecz podmiotu trzeciego – po prostu mało kto ma ochotę „brać sobie na głowę” nieruchomość, która i tak de facto należy do banku. Czynniki te, w połączeniu z trudną sytuacją frankowiczów jeszcze bardziej pogarszają ich położenie. Stąd może należy zadać sobie pytanie: co zrobić z kredytem hipotecznym we frankach?

Niestety, podobnie jak poprzednio, trudno udzielić na takie pytanie jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Różnice w sytuacji poszczególnych frankowiczów są tak duże, że tylko ich pogłębiona analiza może wskazać prawidłowy sposób postępowania. Zagrożenia związane z przewalutowaniem takiego kredytu, czy stwierdzeniem jego nieważności są takie same, jak w przypadku frankowiczów nieposiadających hipoteki. Konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt frankowy i zabezpieczyli go hipotecznie mogą ewentualnie myśleć przeniesieniu hipoteki na inną nieruchomość bądź wynajęciu mieszkania, czy domu i uzyskaniu w ten sposób dodatkowego źródła dochodu.

About author:

Comments are closed here.