Kredyty we frankach – o co chodzi?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Kredyty we frankach – o co chodzi?
kredyt we frankach o co chodzi
15 lutego 2019 - 15:33, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

W latach 2003-2011 banki masowo udzielały kredytów mieszkaniowych indeksowanych i denominowanych. Głównym czynnikiem określającym rodzaj umowy jest wyrażenie wartości kredytu w umowie: w złotych, dla kredytów indeksowanych, lub w CHF, dla kredytów denominowanych. Dlatego kredyt indeksowany lub denominowany do CHF to po prostu kredyt udzielony i wypłacony w złotówkach, a jedynie waloryzowany do kursu CHF. Owa waloryzacja to zaś nic innego jak uzależnienie spłaty kredytu od kursu franka szwajcarskiego. Dokonane przez bank przeliczenie kwoty udzielonego kredytu zostało przeprowadzone na podstawie niedozwolonych postanowień umownych przewidujących przeliczenie kwoty udzielonego kredytu po kursie arbitralnie i swobodnie ustalanym przez Bank. Owe postanowienia miały wpływ zarówno na wysokość zadłużenia, jak i spłacanych rat.

Do najważniejszych przyczyn ich popularności takich kredytów należały znacznie niższe oprocentowanie tych kredytów od oprocentowania kredytów złotowych, umocnienie złotego i wysoki popyt na rynku nieruchomości. Jednak w procesie udzielania kredytów miały miejsce niedozwolone praktyki banków, przede wszystkim zawieranie przedstawionych wcześniej niedozwolonych postanowień umownych. Te pozwalały na jednostronne kształtowanie przez banki, na niejasnych zasadach i z pełną dowolnością, kursów, po jakich przeliczane były udzielane kredyty lub spłacane raty, czasem również wysokości oprocentowania. Abuzywnymi były także klauzule przewidujące obligatoryjne ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, na warunkach które nie były znane kredytobiorcy w momencie zawierania umowy kredytu.

Skala zjawiska i liczba pokrzywdzonych w jego wyniku Klientów, przyczyniła się do wszczęcia debaty nad legalnością tych zapisów. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła skuteczność systemu ochrony konsumentów w sprawach kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach 2005-2011. Podmioty administracji publicznej zbyt późno lub w niewystarczającym stopniu przeciwdziałały niebezpieczeństwom, spowodowanym charakterem tych kredytów oraz z nieuczciwychmi praktykami banków. To spowodowało wzrost ilości udzielonych kredytów do olbrzymiej skali – w 2008 roku, który był rekordowym dla banków pod kątem sprzedaży, niemal 70% udzielonych kredytów hipotecznych była kredytami indeksowanymi bądź denominowanymi. Szacuje się, że finalnie banki udzieliły przeszło 500 tys. kredytów, których postanowienia były nieuczciwe i rażąco uderzające w dobre interesy konsumentów.

Szereg orzeczeń sądowych w tego typu sprawach, gdzie podniesione zostają opisane wcześniej argumenty, przyniósł pozytywne rozstrzygnięcia kredytobiorcom.

About author:

Comments are closed here.