Jak wyjść z kredytu we frankach? Co robić aby szybko spłacić kredyt frankowy?
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Jak wyjść z kredytu we frankach? Co robić aby szybko spłacić kredyt frankowy?
co zrobić z kredytem we frankach, jak wyjść z kredytu
14 stycznia 2019 - 14:09, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Co jakiś czas w mediach można przeczytać wypowiedzi parlamentarzystów zapowiadających rychłe przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami mającymi rozwiązać problemy frankowiczów. Obecnie w Sejmie złożonych jest kilka projektów tego typu ustaw, jednak jak na razie prace nad nimi posuwają się w tempie, który karze uznać zapowiedzi polityków za próżne. Tymczasem ostatnio pojawiły się dane świadczące o znaczącym wzroście spraw wytaczanych przez posiadaczy kredytów frankowych bankom – niestety, jak na razie droga sądowa jest najlepszym, aczkolwiek niejedynym, sposobem szukania rozwiązania swoich problemów przez frankowiczów. Jak więc można wyjść obronną ręką z kredytu we frankach?

Niedozwolone postanowienia umowne – bat na nieuczciwe banki

Analizując sprawy sądowe dotychczas wygrane przez frankowiczów zdecydowanie przeważają wyroki oparte na – unormowanej w Kodeksie cywilnym – koncepcji klauzul niedozwolonych. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3851 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie wikłając się w skomplikowane szczegóły wystarczy stwierdzenie, iż w sprawach frankowiczów sądy często stają na stanowisku, że postanowienia umowy kredytu przerzucającej na konsumenta całość ryzyka związanego ze zmianą kursu waluty szwajcarskiej mają charakter niedozwolony. To z kolei oznacza, że klauzul tych nie można stosować – na ich miejsce „wchodzą” inne postanowienia umowy. Natomiast w sytuacji, gdy bez tych fragmentów umowy, które zostały uznane za niedozwolone wykonywanie całości kontraktu jest niemożliwe, uznaje się go za nieważny. I właśnie nad tym aspektem należy się szczególnie zastosować konstruując pozew w frankowicza przeciwko bankowi.

Paradoksalnie wygranie tak rozpoczętej sprawy wcale nie musi okazać się korzystne dla kredytobiorcy. Przykładowo unieważnienie całej umowy powoduje konieczność zwrotu wszystkiego, co strony sobie świadczyły, i to właściwie ze skutkiem natychmiastowym. To z kolei w konkretnej sytuacji można oznaczać bardzo poważne tarapaty finansowe dla kredytobiorcy. Stąd też pomoc frankowiczom nie jest prosta, wymaga za każdym razem nieszablonowego działania, popartego głęboką wiedzą prawną i ekonomiczną. Dlatego wszyscy frankowicze powinni zdawać sobie sprawę, że sąd nie jest jedynym rozwiązaniem ich problemów.

Sąd nie zawsze jest sposobem na rozwiązanie wszystkich problemów

W sytuacji, gdy unieważnienie całości bądź części umowy kredytu denominowanego bądź indeksowanego do franka szwajcarskiego jest nieopłacalne kredyt frankowy należy po prostu spłacać. Oczywiście wiąże się to z dużym wysiłkiem ekonomicznym – zwłaszcza przy niekorzystnie kształtującym się kursie waluty szwajcarskiej w stosunku do złotówki – jednak przy zastosowaniu dopuszczalnych przez prawo rozwiązań spłata może okazać się mniej uciążliwa. W tym zakresie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na możliwość spłaty kredytu frankowego bezpośrednio w walucie szwajcarskiej. Zgodnie z obowiązującym prawem bank nie ma możliwości odmówić przyjęcia takiej spłaty, przez co kredytobiorca może w prosty sposób uwolnić się od bankowych kursów wymiany walut kupując franki na wolnym rynku (np. w kantorze). Przy konsekwentnym stosowaniu takiej taktyki można zaoszczędzić sporo środków, gdyż – jak wiadomo – różnice w kursie sprzedaży walut są bardzo duże w poszczególnych punktach ich wymiany. W momencie, w którym pojawia się szczególnie atrakcyjna cena franka warto pomyśleć o „nadgonieniu” spłaty poprzez przelanie na rzecz banku większej sumy.

Interesującym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy, jaką państwo oferuje wszystkim, dla których spłata kredytu mieszkaniowego – a to właśnie w tej grupie kredytobiorców najczęściej znajdują się frankowicze – stanowi bardzo duże obciążenie. Mowa to o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dysponowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z prawem z jego zasobów niektórzy posiadacze kredytu mieszkaniowego mogą starać się o pomoc w wysokości nieprzekraczającej 18 rat po 1500 złotych każda. W przypadku kredytów walutowych pomoc jest wypłacana w walucie spłaty kredytu, a więc np. we franku szwajcarskim. Co prawda środki te trzeba zwrócić, jednak Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera od nich żadnych opłat, czy prowizji, a więc jest to oferta z pewnością warta rozważenia.
Wobec tych wszystkich możliwości można postawić pytanie: co dalej powinni robić posiadacze kredytów we frankach? Niestety na to pytanie właściwie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od analizy konkretnie umowy oraz sytuacji ekonomicznej danego kredytobiorcy. W każdym razie możliwości jest sporo, pozostaje „jedynie” kwestia ich odpowiedniego wyboru.

About author:

Comments are closed here.