Frankowiczu, zobacz jakie dokumenty musisz przygotować jeśli chcesz wygrać z bankiem sprawę o kredyt we frankach!
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Frankowiczu, zobacz jakie dokumenty musisz przygotować jeśli chcesz wygrać z bankiem sprawę o kredyt we frankach!
dokumenty potrzebne do kredytu we frankach
14 stycznia 2019 - 12:40, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Przygotowanie pozwu – zwłaszcza w skomplikowanych sprawach frankowiczów – to proces długi i wymagający przeprowadzenia wielu analiz. Właściwe sformułowanie żądań w pozwie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą sytuacji przyszłego powoda oraz skutków, jakie mogą dla niego wiązać się z wygraniem sprawy. Jest to szczególnie istotne właściwie we wszystkich sprawach dotyczących kwestii finansowych. Po ustaleniu czego dokładnie będzie żądał powód w procesie przychodzi czas na właściwe uzasadnienie zgłaszanych roszczeń. Jest to niezwykle istotne, gdyż „ustawia” całą sprawę przed sądem. Oczywiście w toku procesu wiele może się wydarzyć, jednak bez względnie pozew jest najważniejszym dokumentem w sprawie. Stąd warto zastanowić się, jakie dokumenty należy zgromadzić, aby dobrze przygotować pozew w sprawie frankowicza – a w konsekwencji wygrać sprawę z bankiem?

Pozwu nie da się przygotować bez umowy

Oczywiście w przypadku chęci wytoczenia sprawy przez posiadacza kredytu frankowego przeciwko bankowi nie ma obowiązku korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika – adwokata bądź radcy prawnego. Kredytobiorca może sam przygotować pozew i próbować bronić swoich praw przed sądem – sprawa sądowa o kredyt we frankach w swoim przebiegu nie różni się od innych spraw cywilnych. Jednak w takiej sytuacji trzeba zdawać sobie sprawę, po stronie pozwanego banku na pewno staną prawnicy świetnie orientujący się w finansowych i prawnych meandrach kredytu frankowego. Faktycznie – co pokazuje dotychczasowe orzecznictwo sądowe – są to sprawy bardzo skomplikowane, niekiedy przegrywane nie tyle przez brak racji po stronie konsumentów, co przez błędy natury formalnej. Stąd warto zainwestować w usługi kancelarii doświadczonej w tego typu sprawach, to znacznie zwiększa szanse na wygraną, a tym samym na nieponoszenie kosztów sądowych.

W każdym razie przygotowanie pozwu przez posiadacza kredytu frankowego przeciwko bankowi rozpoczyna się od analizy umowy kredytu denominowanego bądź indeksowanego do franka szwajcarskiego. Oczywiście najpierw trzeba dokonać szczegółowej analizy wszystkich postanowień umownych, tak aby określić sytuację prawną posiadacza kredytu frankowego. Na tak wyciągnięte wnioski należy „nałożyć” sytuację ekonomiczną kredytobiorcy, która pozwala na podjęcie decyzji, jakie żądania zgłosić przed sądem i jak je umotywować. Trzeba pamiętać, że wyrok sądu sprawie kredytu we frankach jest ściśle związany ze zgłoszonym żądaniem – sąd nie będzie wyrokował poza zgłoszone roszczenia. Jeżeli uzasadnieniem dla pozwu ma być odwołanie się do koncepcji klauzul niedozwolonych trzeba przygotować także ogólne warunki, bądź wzór umowy. Warto przekazać sądowi także zaświadczenie z banku o posiadanym kredycie zawierające m.in. kwocie kredytu oraz harmonogram spłaconych dotychczas rat.

Musisz potwierdzić, jak wykonywałeś umowę

Oczywiście umowa kredytu i wszystkie załączniki do niej nie stanowią jedynego dokumentu, których należy opracować przed rozpoczęciem sprawy sądowej. Niemniej ważne są wszystkie dokumenty potwierdzające sposób wykonywania umowy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę zwłaszcza na potwierdzenia przelewów. Dzięki ich analizie można wykazać, jak zmiany kursu waluty szwajcarskiej wpłynęły na wykonywanie konkretnego zobowiązania kredytobiorcy. Jednak należy pamiętać, że sam fakt zmienności wysokości rat z powodu wahań kursów nie jest niczym nadzwyczajnym w przypadku kredytów denominowanych bądź indeksowanych do obcej waluty. W orzecznictwie jednoznacznie dopuszcza się zawarcie tego typu umowy. Stąd w przypadkach spraw frankowiczów dowodzenie przed sądem musi być przeprowadzone głębiej, tak aby wykazać niedopuszczalność przyjętych mechanizmów przeliczania kursu walut, czy innych składowych kredytu.

W sytuacji, gdy posiadacz kredytu we franku szwajcarskim chce wykazywać niedopełnienie przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka wiążącego się z zaciągnięciem takiego zobowiązania konieczne jest przedstawienie sądowi ulotek, czy materiałów promocyjnych przedstawionych konsumentowi. Oczywiście w sytuacji, gdy frankowicz występuje z pozwem po kilku latach od zawarcia umowy, może być trudno dostarczyć sądowi tego typu dowody. Stąd na takie okoliczności najczęściej powołuje się świadków, zwłaszcza pracownika banku, który podpisał w jego imieniu umowę. Poza tym należy pamiętać, że proces o kredyt we frankach charakteryzuje się głównie przeprowadzaniem dowodów w postaci dokumentów. Stąd umiejętność ich analizy jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką trzeba nabyć przed rozpoczęciem sprawy dotyczącej kredytu frankowego.

About author:

Comments are closed here.