Frankowicze co dalej? Najnowsze informacje
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Frankowicze co dalej? Najnowsze informacje
aktualności frankowicze co dalej
5 lutego 2019 - 13:59, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

W ostatnim czasie w mediach pojawia się bardzo dużo informacji dotyczących problematyki kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franka szwajcarskiego. Większość z nich stanowi zdecydowanie dobre wiadomości dla wszystkich frankowiczów, zwiastując jednocześnie nowe możliwości walki z bankami, a nawet systemowe rozwiązanie trudności ze spłatą kredytów frankowych. Oczywiście, aby prognozy te się sprawdziły potrzeba sporo czasu, jednak już teraz warto zastanowić się, w jaki sposób bieżące wydarzenia mogą przyczynić się do rozwiązania zawiłych spraw frankowiczów – a tym samym ustalenia odpowiedzi na pytanie: co dalej powinni robić posiadacze tego typu kredytów?

W Sejmie rozpoczęto prace nad ustawą dla frankowiczów

Jedną z najważniejszych informacji dotyczących wszystkich posiadaczy kredytów frankowych jest zdynamizowanie prac Sejmu na prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 1863) – zwanym potocznie „ustawą frankową”. Co prawda projekt wpłynął do Sejmu 2 sierpnia 2017 roku, jednak dopiero 29 stycznia br. specjalnie powołana do jego rozpoznania podkomisja przyjęła swoje sprawozdanie. To z kolei oznacza zakończenie etapu procesu legislacyjnego, w którym „utknął” projekt, co jednocześnie otwiera drogę do dalszego procedowania. W tym kontekście warto przypomnieć najważniejsze założenia przedmiotowej noweli.

Jedną z najważniejszych aktualności dla frankowiczów jest otworzenie przez przedmiotowy projekt nowych możliwości przewalutowania kredytu. Konwersje na kredyty złotówkowe mają zostać sfinansowane ze specjalnego Funduszu Konwersji, na który będą składać się banki. Jednak banki, które realizują już programy naprawcze będą zwolnione ze składek, a tym samym ich klienci nie skorzystają z tego mechanizmu konwersji. To zaś już teraz wzbudza poważne obiekcje środowisk frankowiczów. Nie rozstrzygając o ich zasadności warto podkreślić, iż projekt ciągle znajduje się na wczesnym etapie prac, stąd jego ostateczny kształt jest ciągle kwestią otwartą. Nie ma więc przeszkód, aby ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do niego dalszych poprawek. Z pewnością warto lobbować w tym kierunku.

Zastępcze wykonanie wyroku – szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy?

Początkiem stycznia w mediach można było przeczytać bardzo ciekawą informację, dotyczącą zastępczego wykonania prawomocnego wyroku, przyznającego rację frankowiczom w ich sporze z bankiem. Chodzi dokładnie o wykorzystanie możliwości, jakie daje art. 480 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika. Jednocześnie w wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił. W przedmiotowej sprawie sąd uznał, że bank ma zwrócić frankowiczom ponad 61 tyś. złotych wraz z odsetkami. Co prawda kwota ta została już oddawana kredytobiorcom, jednak bank ciągle nie sporządził nowego harmonogramu spłat. Zdaniem frankowiczów właśnie ta okoliczność spowodowała możliwość skorzystania z opisanego powyżej wykonania zastępczego.

Rzeczywiście jest to koncepcja nowa, a co za tym idzie trudno ocenić, w jaki sposób odniosą się do niej sądy. W dotychczasowym orzecznictwie podnosi się, iż art. 480 Kodeksu cywilnego nie może stanowić samodzielnej podstawy zobowiązania, a dłużnik chcący skorzystać z możliwości wykonania zastępczego musi uzyskać w tym celu upoważnienie sądu – a więc wystąpić z osobnym powództwem w tej sprawie. Co więcej, orzeczenie sądu ma charakter konstytutywny, a więc to dopiero ono kształtuje uprawnienie dłużnika (M. Gutowski, Komentarz do art. 480 Kodeksu cywilnego, Legalis 2018). W świetle tego wydaje się, że samo wygranie sprawy z bankiem nie daje podstaw do tego typu działań.
Nie oznacza to jednak, że żądania przyznania uprawnienia do zastępczego wykonania zobowiązania nie można zawrzeć w pozwie inicjującym spór sądowy frankowicza z bankiem. Wręcz przeciwnie – jest to możliwość, którą z powodzeniem można rozważać konstruując pozew. Natomiast o skuteczności tego typu żądań zdecyduje praktyka, a zwłaszcza orzecznictwo sądów.

About author:

Comments are closed here.