Frankowicze aktualności 2019
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Frankowicze aktualności 2019
aktualności 2019 frankowicze
5 lutego 2019 - 13:48, dodał: , w Blog, Brak komentarzy

Wszyscy posiadający kredyt denominowany bądź indeksowany do franka szwajcarskiego swoją uwagę skupiają przede wszystkim na kursie tej waluty. Bez względu na to, czy korzystają z przeliczników stosowanych przez banki, czy też kupują walutę szwajcarską na wolnym rynku, jej kurs w stosunku do polskich złotych jest zasadniczym czynnikiem decydującym o wysokości spłaty. Jednak nie oznacza to, iż uwaga frankowiczów powinna koncentrować się tylko i wyłącznie na tym aspekcie spłaty, tym bardziej, że w ostatnim czasie – zarówno na poziomie stanowienia, jak i stosowania prawa w zakresie problematyki kredytów frankowych – dzieje się naprawdę dużo.

Podkomisja przyjęła projekt ustawy

W ostatnim czasie jednym z najważniejszych wydarzeń jest przyjęcie przez podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw, których celem jest kompleksowe rozwiązanie problemów konsumentów posiadających tego typu zobowiązania. Podkomisja procedowała nad czterema projektami ustaw dotyczących frankowiczów: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk sejmowy nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk sejmowy nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk sejmowy nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 1863). Ostatecznie podkomisja przyjęła i przekazała do rozpatrzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych ostatni z wymienionych projektów. To z kolei niesie ważne konsekwencje dla właściwie wszystkich frankowiczów.

Podstawowym założeniem przedmiotowego projektu jest poszerzenie możliwości skorzystania z powołanego w 2016 roku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. I to właśnie w tym obszarze koncentrują się główne obiekcje zarówno banków, jak i samych frankowiczów. Otóż projekt zakłada zobowiązanie banków, które samodzielnie nie wypracowały zasad restrukturyzacji kredytów frankowych, do wpłacania specjalnej składki na fundusz. Ma on zostać podzielony na dwie specjalne części: pierwsza z nich będzie służyć wszystkim posiadaczom kredytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, druga zaś ma umożliwić dobrowolne przewalutowanie kredytów indeksowanych bądź denominowanych do walut obcych. Trudno omówić tu wszystkie zastrzeżenia wobec projektu. Mówiąc najprościej banki nie chcą płacić dodatkowych środków, a frankowicze obawiają się, że przedmiotowy projekt nie rozwiąże ich głównych problemów. W tym kontekście warto wskazać, iż proces legislacyjny ciągle jest na wczesnym etapie – a więc ostateczny kształt przepisów ciągle stanowi niewiadomą.

Przełom w wykonywaniu wyroków sądów dotyczących frankowiczów?

Tymczasem nie mniej ciekawe zagadnienia pojawiają się w orzecznictwie sądowym. Wśród najnowszych informacji dla frankowiczów z tego zakresu warto wskazać na próbę wykorzystania tzw. zastępczego wykonania zobowiązania w sytuacji, gdy bank zwleka z wypełnieniem prawomocnego wyroku sądu. Otóż zgodnie z art. 480 Kodeksu cywilnego wierzyciel ma prawo wnioskować do sądu – w przypadku opóźniania się dłużnika w wypełnianiu świadczenia – o wydanie upoważnienia do jego samodzielnego spełnienia, oczywiście na koszt dłużnika. Z informacji medialnych wynika, że frankowicze, którzy prawomocnie wygrali spór sądowy z bankiem chcą wykorzystać ten przepis do samodzielnego określenia nowych warunków spłaty. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska ma być jedynie częściowe wykonanie prawomocnego wyroku sądu przez bank, który pomimo uchylenia części klauzul umownych nie przygotował nowego planu spłat. Na tle dotychczasowego orzecznictwa dotyczącego frankowiczów jest to koncepcja zupełnie nowa, jednak w przypadku jej zaakceptowania przez orzecznictwo stałaby się rozwiązaniem bardzo korzystnym dla posiadaczy kredytów frankowych. Na to z kolei potrzeba czasu.

About author:

Comments are closed here.