Kategoria: Blog
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Page 9
polisolokaty problem
30 kwietnia 2018 - 11:32, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Ministerstwo sprawiedliwości 16 stycznia 2018 roku podjęło decyzję o zmianie art. 118 kodeksu cywilnego. Okres przedawnienia roszczeń ma zostać skrócony w tym roku z lat 10, do lat 6, a sąd ma zostać zobowiązany do zbadania, czy okres przedawnienia minął. Art. 118 kc.: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a...
tu europa nowy sposób na odkładanie pieniedzy
9 kwietnia 2018 - 12:34, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
O tym, że decyzje podejmowane pod wpływem emocji, niewiedzy, czy nacisku osób trzecich potrafią być zgubne – każdy z nas w teorii znał z masy przeróżnych afer dotyczących finansów, w szczególności, w zakresie inwestowania środków. W latach 2008-2013r na naszym rodzimym rynku z racji sporej zmiany świadomości społecznej, Polacy zaprzestali „zaściankowego” modelu oszczędzania środków w...
19 marca 2018 - 13:05, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Klienci, którzy zawarli z towarzystwami ubezpieczeniowymi umowy ubezpieczenia na życie z UFK , potocznie- w dość znacznym uproszczeniu- zwanymi polisolokatami, podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z Kancelarią i skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego kierują się różnorodnymi motywami. Większość z nich pragnie odzyskać pieniądze, które bezpodstawnie zostały im zabrane. Znaczna jednak część tych klientów kierując...
26 lutego 2018 - 9:38, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Polisolokaty lub inaczej polisy inwestycyjne funkcjonują na polskim rynku finansowym od kilkunastu lat. Zazwyczaj oferowane były w powiązaniu z innym produktem finansowym i przestawiane jako alternatywny sposób inwestowania, który umożliwi uniknięcie opodatkowania lokaty podatkiem Belki.
11 stycznia 2018 - 9:46, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Forma przeliczania wypłacanej kwoty kredytu oraz spłacanych rat jest jedną z często podnoszonych w sądach przez kredytobiorców kwestii dotyczących kredytów we franku szwajcarskim. Wielkość kwoty zadłużenia oraz wysokość poszczególnych rat frankowicza wyrażone są w CHF. Dopiero w ramach spłaty kredytu bank przelicza kwotę w CHF na kwotę w PLN na podstawie bankowej tabeli kursów walut....
22 grudnia 2017 - 9:56, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Zabezpieczenie w postaci UNWW było powszechnie stosowane przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych, gdzie stosunek pożyczanej przez bank kwoty do wartości nieruchomości przekraczał pewną przyjętą przez kredytodawcę granicę (zwykle było to 80%). UNWW jest zabezpieczeniem interesów banku, nie kredytobiorcy Cały ciężar kosztów ubezpieczenia UNWW został przerzucony na frankowicza i do czasu, w którym nie spłaci on...
2 grudnia 2017 - 21:49, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Znaczna część umów „kredytu we frankach” określa kwotę kredytu wyrażoną w PLN, która stanowi równowartość odpowiedniej sumy CHF. Analogicznie wygląda to w przypadku obliczania odsetek oraz wysokości rat kredytowych. Wartości te ustalane zostały na podstawie kursu franka szwajcarskiego, a ich spłata ma następować w polskich złotych. W związku z tym w trakcie wypłaty kredytu i...
21 sierpnia 2017 - 16:13, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Rzecznik Finansowy wyraził pogląd, iż wartość wykupu oraz opłata likwidacyjna to „dwie strony tego samego niedozwolonego mechanizmu, dzięki któremu ubezpieczyciele zatrzymywali całość albo znaczną część środków pieniężnych osób ubezpieczonych w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”.  Klient niejednokrotnie nie jest w stanie rozszyfrować konstrukcji prawno-finansowych zawartych w skomplikowanych wzorcach umów,...
10 sierpnia 2017 - 11:54, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Dominująca obecnie linia orzecznicza pokazuje, że znacząca większość wyroków sądowych w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych przyznaje rację konsumentom. Ubezpieczonym sprzyja również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zagroził nałożeniem kar finansowych na ubezpieczycieli oferujących produkt finansowy, jakim jest polisolokata, dzięki czemu doprowadził do zmiany zasad pobierania opłat likwidacyjnych. Według UOKiK konsumenci powinni mieć możliwość...
21 września 2016 - 11:44, dodał: , w Blog, Comments off
POLISOLOKATA Zetknęliście się kiedyś może z propozycjami składanymi przez agentów lub doradców ubezpieczeniowych zawarcia świetnej umowy ubezpieczeniowej z jednoczesną możliwością oszczędzania środków nazywanej przez nich w skrócie polisolokata? Może zwiedzeni obietnicami pośredników ubezpieczeniowych zawarliście taką umowę, która w efekcie okazała się rozczarowaniem i poczuliście się oszukani przez Ubezpieczyciela? A może szukacie wyjścia z „intratnej” inwestycji...