Kategoria: Blog
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Page 7
wyrok, orzeczenie, kredyt CHF
29 października 2018 - 13:25, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Jeden niekorzystny wyrok dla „frankowiczów” nie przesądza innych spraw Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 178 ust. 1) sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. W praktyce oznacza to, że sędziowie rozstrzygający przedłożoną im sprawę mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w takich kwestiach, gdzie ustawodawca wprost założył...
wierzytelność, cesja praw, polisa
29 października 2018 - 13:18, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Przy przejęciu polisolokaty należy zachować szczególną ostrożność Cesja, czyli przelew wierzytelności na inny podmiot, znana jest co najmniej od czasów rzymskich. Również współczesne systemy prawne, praktycznie powszechnie, przyjmują instytucje cesji. Zresztą obrót wierzytelnościami jest dziś ważnym elementem wielu rodzajów działalności gospodarczej, w tym ubezpieczeniowej. Stąd też – biorąc pod uwagę, że polisolokaty sprzedawano w oparciu...
wyrok korzystny, sprawa CHF
29 października 2018 - 13:11, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Znaczenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 roku, sygn. akt VI ACa 427/18 dla „frankowiczów” Od kilku dni media donoszą o precedensowym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Niestety, do tej pory, nikt nie pokusił się o głębszą analizę orzeczenia zapadłego przed tym sądem pod...
polisolokaty
29 października 2018 - 13:05, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Problematyka legitymacji biernej w sporach sądowych dotyczących tzw. polisolokat Mało kto zdaje sobie sprawę, że problemy i różnego rodzaju koncepcje teoretycznoprawne nie raz bezpośrednio mogą wpływać na dochodzenie praw przed sądem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji niestandardowych, czy roszczeń wywodzonych ze skomplikowanych i wielostronnych umów. Dobrym przykładem takiej sytuacji są zależności pomiędzy koncepcjami legitymacji procesowej a...
wyrok, tsue, kredyt franki
27 września 2018 - 15:21, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego Członkostwo w Unii Europejskiej determinuje m.in. konieczność implementowania bądź bezpośredniego stosowania unijnego prawa w każdym z krajów członkowskich. Stąd też orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mają niezwykle istotne znaczenie w kwestiach objętych regulacjami wspólnotowymi, np. w zakresie praw konsumentów. W tej...
unieważnienie umowy, polisolokaty
27 września 2018 - 15:13, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Podstępne wprowadzenie w błąd a nieważność umowy polisolokaty Poszkodowani polisolokatami poszukują ochrony przede wszystkim przed sądami. Jednak nie zawsze ich orzecznictwo przychyla się do zgłaszanych przez konsumentów postulatów. Warto jednak pamiętać, że w polskim systemie prawa orzeczenia sądów nie mają waloru powszechnie obowiązującego źródła prawa. Stąd nawet niekorzystne rozstrzygnięcie danej sprawy, nie zamyka drogi sądowej...
kredyt CHF, wyzysk
24 września 2018 - 15:25, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Możliwość uznania zawarcia umowy kredytu „frankowego” za wyzysk We współczesnych uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych zaciągnięcie – nieraz wieloletniego – kredytu wydaje się koniecznością. W takich uwarunkowaniach banki mogą czuć się podmiotami dominującymi nad zgłaszającymi się do nich klientami poszukującymi korzystnego kredytu. Swego czasu za takie mogły uchodzić kredyty denominowane do franka szwajcarskiego. Czy ich udzielenie...
polisolokaty, postanowienia abuzywne
24 września 2018 - 14:46, dodał: , w Bez kategorii, Blog, Brak komentarzy
Problematyka stwierdzenia abuzywności klauzuli określającą wartość wykupu polisolokaty Osoby pokrzywdzone zawarciem – a przede wszystkim zerwaniem – umowy polisolokaty często są przeświadczone, że skoro dobrowolnie zawarły taką umowę, to muszą ponosić konsekwencje swojej decyzji. Tymczasem sprawa w rzeczywistości przedstawia się inaczej – nie każde postanowienie umowne jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Stąd też posiadający...
bik, kredytowa histria
21 września 2018 - 13:55, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Bezpieczeństwo danych, umieszczonych w Biurze Informacji Kredytowej objęte jest szczególnym priorytetem i utrzymywane na możliwie najwyższym poziomie. W związku z tym, aby Klient mógł sprawdzić swoją historię kredytową, konieczne jest zweryfikowanie jego danych przez BIK. W tym celu przede wszystkim wymagany jest skan dowodu osobistego (w przypadku pobierana raportu poprzez stronę bik.pl). Bardzo często zgłaszający...
kredyt CHF, kredyt denominowany
17 września 2018 - 12:43, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Świadczenie banku w kredytach denominowanych do franka szwajcarskiego Problemy „frankowiczów” można rozpatrywać i rozwiązywać na różnych płaszczyznach. Niestety różnorodność możliwych rozwiązań oraz wielopłaszczyznowość norm prawnych mających zastosowanie w takich sprawach nie sprzyja jednolitości rozstrzygnięć sądowych. W doktrynie i orzecznictwie ciągle budzą spore problemy kwestie związane np. z walutą spłaty kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Przy...