Kategoria: Blog
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Page 7
wyrok korzystny, sprawa CHF
29 października 2018 - 13:11, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Znaczenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 roku, sygn. akt VI ACa 427/18 dla „frankowiczów” Od kilku dni media donoszą o precedensowym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Niestety, do tej pory, nikt nie pokusił się o głębszą analizę orzeczenia zapadłego przed tym sądem pod...
polisolokaty
29 października 2018 - 13:05, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Problematyka legitymacji biernej w sporach sądowych dotyczących tzw. polisolokat Mało kto zdaje sobie sprawę, że problemy i różnego rodzaju koncepcje teoretycznoprawne nie raz bezpośrednio mogą wpływać na dochodzenie praw przed sądem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji niestandardowych, czy roszczeń wywodzonych ze skomplikowanych i wielostronnych umów. Dobrym przykładem takiej sytuacji są zależności pomiędzy koncepcjami legitymacji procesowej a...
wyrok, tsue, kredyt franki
27 września 2018 - 15:21, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestii kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego Członkostwo w Unii Europejskiej determinuje m.in. konieczność implementowania bądź bezpośredniego stosowania unijnego prawa w każdym z krajów członkowskich. Stąd też orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mają niezwykle istotne znaczenie w kwestiach objętych regulacjami wspólnotowymi, np. w zakresie praw konsumentów. W tej...
unieważnienie umowy, polisolokaty
27 września 2018 - 15:13, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Podstępne wprowadzenie w błąd a nieważność umowy polisolokaty Poszkodowani polisolokatami poszukują ochrony przede wszystkim przed sądami. Jednak nie zawsze ich orzecznictwo przychyla się do zgłaszanych przez konsumentów postulatów. Warto jednak pamiętać, że w polskim systemie prawa orzeczenia sądów nie mają waloru powszechnie obowiązującego źródła prawa. Stąd nawet niekorzystne rozstrzygnięcie danej sprawy, nie zamyka drogi sądowej...
kredyt CHF, wyzysk
24 września 2018 - 15:25, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Możliwość uznania zawarcia umowy kredytu „frankowego” za wyzysk We współczesnych uwarunkowaniach ekonomicznych i społecznych zaciągnięcie – nieraz wieloletniego – kredytu wydaje się koniecznością. W takich uwarunkowaniach banki mogą czuć się podmiotami dominującymi nad zgłaszającymi się do nich klientami poszukującymi korzystnego kredytu. Swego czasu za takie mogły uchodzić kredyty denominowane do franka szwajcarskiego. Czy ich udzielenie...
polisolokaty, postanowienia abuzywne
24 września 2018 - 14:46, dodał: , w Bez kategorii, Blog, Brak komentarzy
Problematyka stwierdzenia abuzywności klauzuli określającą wartość wykupu polisolokaty Osoby pokrzywdzone zawarciem – a przede wszystkim zerwaniem – umowy polisolokaty często są przeświadczone, że skoro dobrowolnie zawarły taką umowę, to muszą ponosić konsekwencje swojej decyzji. Tymczasem sprawa w rzeczywistości przedstawia się inaczej – nie każde postanowienie umowne jest skuteczne z prawnego punktu widzenia. Stąd też posiadający...
kredyt CHF, kredyt denominowany
17 września 2018 - 12:43, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Świadczenie banku w kredytach denominowanych do franka szwajcarskiego Problemy „frankowiczów” można rozpatrywać i rozwiązywać na różnych płaszczyznach. Niestety różnorodność możliwych rozwiązań oraz wielopłaszczyznowość norm prawnych mających zastosowanie w takich sprawach nie sprzyja jednolitości rozstrzygnięć sądowych. W doktrynie i orzecznictwie ciągle budzą spore problemy kwestie związane np. z walutą spłaty kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Przy...
polisolokaty, przedawnienie
4 września 2018 - 7:36, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Przedawnienie roszczenia z tytułu polisolokaty Realizując swoje uprawnienia nie można zapominać o terminach przedawnienia roszczeń. Zaniedbanie tych kwestii może doprowadzić do sytuacji, w której pomimo słuszności wysuwanych żądań nie będziemy w stanie ich skutecznie wyegzekwować. Stąd też określenie terminu przedawnienia roszczenia powinno być jedną z pierwszych czynności, jaką podejmuje dłużnik. Właściwie powinna ona poprzedzić jakiekolwiek...
polisolokaty, podatek belki, fundusze ufk
22 sierpnia 2018 - 12:08, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Obejście przepisów prawa podatkowego jako przyczyna nieważności umowy o tzw. polisolokatę Ciągle wielu klientów instytucji finansowych, którzy podpisali umowę tzw. polisolokaty poszukuje sposobów wyjścia ze swojej trudnej sytuacji, a przede wszystkim odzyskania straconych pieniędzy. Obecnie najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się wytoczenie odpowiedniego powództwa cywilnego, jednak obok właściwego oznaczenia w nim strony pozwanej konieczne jest wysunięcie argumentów...
kredyt we frankach, ciężar dowodu
22 sierpnia 2018 - 12:01, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Dowodzenie w procesie wytoczonym przez „frankowiczów” bankom Korzystając z różnorodnych instrumentów finansowych klient oczekuje przede wszystkim rzetelnej informacji co do mechanizmów ich działania oraz ponoszonego ryzyka. Zawierając zarówno umowy kredytowe, jak i dotyczącego innego rodzaju usług bankowych należy pamiętać, że podlegają one zasadom prawa zobowiązań dotyczących relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Stąd też – co...