Kategoria: Blog
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Page 6
tsue, kredyt we frankach
17 grudnia 2018 - 12:34, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
W ostatnim czasie wszyscy „frankowicze” powinni w sposób szczególny śledzić tematykę związana z kredytami denominowanymi bądź indeksowanymi do waluty szwajcarskiej, gdyż zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i sądy polskie wydają sporo orzeczeń bezpośrednio przekładających się na ich sytuację – zwłaszcza w perspektywie walki o swoje prawa z bankami. Oczywiście cały czas trzeba mieć świadomość,...
pytania prejudycjalne, kredyt we frankach
17 grudnia 2018 - 12:21, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Kolejne pytania prejudycjalnie Trudno polemizować z tezą, iż konsument jest słabszą stroną stosunków gospodarczych. Niewyposażony w specjalistyczną wiedzę często ufa ekspertom oferującym określone usługi. To z kolei powoduje łatwość wyzyskania jego położenia. Stąd też słuszna jest ochrona, jaka ustawodawca – nie tylko polski, ale również unijny – przyznaje konsumentom. Jej praktycznym wyrazem jest przede wszystkim...
opłata likwidacyjna, polisoloakty
17 grudnia 2018 - 12:15, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
W przypadku „opłaty likwidacyjnej” liczy się funkcja a nie nazwa Wykładnie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – a także innych aktów normatywnych – zawsze rozpoczyna się od analizy gramatycznej i leksykalnej, wychodząc od typowego, powszechnie używanego znaczenia słów. Oczywiście rzadko kiedy dekodując normy prawne, poprzestaje się na tym podstawowym sposobie wykładni – współcześnie właściwie każdy akt...
koszty sądowe polisolokaty
7 grudnia 2018 - 13:24, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Polisolokaty nie powinno się wliczać do majątku przy zwolnieniu od kosztów sądowych Każdy ma prawo dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów. Najczęściej korzystanie z tego typu usług odbywa się na podstawie umowy, w której jej strony uzgadniają warunki i koszty reprezentacji w danej sprawie. Jednocześnie, aby rzeczywiście każdemu zapewnić dostęp...
wyrok, prawo polisy
7 grudnia 2018 - 13:15, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Prokonstytucyjna i prounijna wykładania prawa o problem tzw. polisolokat W gąszczu przepisów prawnych nawet wprawny specjalista niekiedy może się pogubić. Tym bardziej zasadnym jest przyjęcie, że „przeciętny konsument” bardzo łatwo może ulec różnego rodzaju sugestiom prezentowanym przez specjalistów banków, czy innych instytucji finansowych co do konstrukcji prawnej oferowanego mu produktu. Niestety w ten sposób w...
wyrok, franki
7 grudnia 2018 - 13:07, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Ciekawy wyrok sądu i nowe perspektywy dla „frankowiczów” Każdy wyrok sądu korzystny dla posiadaczy kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, który przyznaje rację konsumentom oszukiwanym przez banki, jest na wagę złota. Oczywiście polskie prawo nie przewiduje precedensów, które miałyby bezpośrednie znaczenie przy rozstrzyganiu analogicznych spraw przez inne sądy, jednak już zapadłe rozstrzygnięcia są ważnym argumentem w...
kredyt frankowy
13 listopada 2018 - 13:10, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Roszczenia o ochronę dóbr osobistych – nowa koncepcja dochodzenia praw przez „frankowiczów” Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że wystąpienie wobec banku z roszczeniem o naprawienie strat i krzywd spowodowanych przez kredyt frankowych będzie miało charakter precedensowy – tymczasem „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że niektórzy „frankowicze” chcą skierować tego typu powództw do sądu, powołując się...
przedsiębiorca, polisolokata
29 października 2018 - 13:36, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Przedsiębiorca, który zakupił polisolokatę nie skorzysta z ochrony przeznaczonej dla konsumentów Na rynku usług finansowanych istnieją pewne oferty, które tradycyjnie najczęściej kieruje się w stronę konsumentów. W tej grupie z pewnością można umieścić tzw. polisolokaty – śmiało można domniemywać, że spośród korzystających z tego typu instrumentów zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne, które zawarły umowę polisolokaty...
wyrok, orzeczenie, kredyt CHF
29 października 2018 - 13:25, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Jeden niekorzystny wyrok dla „frankowiczów” nie przesądza innych spraw Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 178 ust. 1) sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. W praktyce oznacza to, że sędziowie rozstrzygający przedłożoną im sprawę mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w takich kwestiach, gdzie ustawodawca wprost założył...
wierzytelność, cesja praw, polisa
29 października 2018 - 13:18, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Przy przejęciu polisolokaty należy zachować szczególną ostrożność Cesja, czyli przelew wierzytelności na inny podmiot, znana jest co najmniej od czasów rzymskich. Również współczesne systemy prawne, praktycznie powszechnie, przyjmują instytucje cesji. Zresztą obrót wierzytelnościami jest dziś ważnym elementem wielu rodzajów działalności gospodarczej, w tym ubezpieczeniowej. Stąd też – biorąc pod uwagę, że polisolokaty sprzedawano w oparciu...