Kategoria: Blog
Jesteś tutaj: Home \ Blog \ Page 3
polisolokaty a sąd najwyższy
22 stycznia 2019 - 15:28, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Właściwie każdy prawnik próbując rozwiązać przedstawioną mu sprawę, poszukuje odniesienia do dotychczasowego orzecznictwa sądowego. Oczywiście w polskich warunkach – analogicznie do systemów prawa większości państw europejskich – dorobek judykatury nie stanowi bezpośredniego źródła prawa, jednak jest ważnym wyznacznikiem tego, w jaki sposób przepisy stanowione przez prawodawcę są interpretowane. Stąd też w praktyce im wyższej instancji...
ostatnbia szansa na odzyskanie środków
22 stycznia 2019 - 15:22, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Nigdy nie należy zbytnio odwlekać dochodzenia swoich praw. Wynika to z prostego faktu, że poszczególne roszczenia ulegają przedawnieniu. Co prawda po upływie określonego – najczęściej w Kodeksie cywilnym – terminu nie wygasają one całkowicie, jednak kończy się możliwość ich sądowego dochodzenia, a tym samym egzekucji. Przedawnione roszczenie staje się zobowiązaniem naturalnym, a więc jego zaspokojenie...
problem polisolokaty
22 stycznia 2019 - 15:14, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Polskie prawo przewiduje zasadę swobody umów. Jej podstawowym założeniem jest możliwość ułożenia przez strony łączącego je stosunku prawnego według własnego uznania. Oczywiście nie oznacza to absolutnej wolności w kwestii układania zasad relacji prawnych pomiędzy stronami kontraktu – podstawowym ograniczeniem są przede wszystkim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zasady te obowiązują także w stosunkach pomiędzy konsumentami a...
rezygnacja polisolokata
22 stycznia 2019 - 14:47, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Oszczędzanie, czy inwestowanie pieniędzy przeważnie jest procesem wieloletnim – tylko bowiem w takiej perspektywie można po pierwsze odłożyć sporo gotówki, a po drugie osiągnąć zysk wymiernie przekładający się na grubość portfela. Jednak, jak wiadomo, w życiu zdarzają się różne nieprzewidziane wydarzenia, które powodują, że zaoszczędzoną sumę trzeba szybko przekazać na inne cele. To z kolei...
jak odzyskać pieniądze
22 stycznia 2019 - 14:39, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Stare porzekadło „reklama dźwignią handlu” sprawdza się – niestety – także w świecie finansów. Co prawda ustawodawca słusznie ograniczył możliwości reklamowe banków, czy innych instytucji finansowych, nakładając na nie – zwłaszcza przy bezpośrednim kontakcie z klientem – szereg obowiązków związanych z rzetelnym informowaniu o wadach i zaletach danego produktu. Nie ma tu miejsca na analizę...
czy polisolokaty są bezpieczne
22 stycznia 2019 - 14:33, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – zwane potocznie polisolokatami – zyskały największy rozgłos w społeczeństwie dopiero wraz z ujawnieniem dużej ilości nieprawidłowości związanych z postępowaniem ubezpieczycieli wobec konsumentów. Rzeczywiście wokandy sądów pełne są spraw wytyczanych przez klientów ubezpieczycielom, a według większości szacunków ilość poszkodowanych polisolokatami oscyluje w okolicach 1 mln. To z...
kredyty we frankach co robić
22 stycznia 2019 - 14:26, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
W ostatnim czasie po raz kolejny nadeszły niepokojące wieści dla wszystkich frankowiczów –ponownie znacznie wzrosła wysokość tych kredytów. Niejako tradycyjnie sytuacja ta jest spowodowana przede wszystkim kursem franka szwajcarskiego. Według niektórych analiz wysokości jednej raty – oczywiście w zależności od wielkości pożyczki – wzrosła nawet o 200-300 złotych miesięcznie. Jeżeli taki stan rzeczy utrzyma się...
opłata administracyjna
22 stycznia 2019 - 14:20, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Jeszcze kilka lat temu polisy z ubezpieczeniem reklamowano jako niezwykle bezpieczne i opłacalne środki lokowania zaoszczędzonych pieniędzy. Niestety nie trzeba było długo czekać, aby przekonać się, że zapewnienia dystrybutorów polisolokat są – delikatnie rzecz ujmując – płonne. W momencie, w którym ubezpieczony postanowił zerwać swoją polisę okazywało się, że wraz z dokonaniem tej czynności traci...
polisolokaty a zysk
22 stycznia 2019 - 14:06, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Pieniądze warto oszczędzać – zarówno w celu zabezpieczenia przyszłości swojej, czy swoich bliskich, jak i poszerzenia swoich możliwości inwestycyjnych. Powszechnie podzielanie tego przekonania powoduje niezwykłą popularność różnego rodzaju lokat, funduszy, czy innych instrumentów służących pomnażaniu odłożonego kapitału. Niestety nie wszystkie z nich są bezpieczne i uczciwe, co więcej – pomimo działania różnego rodzaju instytucji nadzoru...
co zrobić z kredytem we frankach, jak wyjść z kredytu
14 stycznia 2019 - 14:09, dodał: , w Blog, Brak komentarzy
Co jakiś czas w mediach można przeczytać wypowiedzi parlamentarzystów zapowiadających rychłe przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami mającymi rozwiązać problemy frankowiczów. Obecnie w Sejmie złożonych jest kilka projektów tego typu ustaw, jednak jak na razie prace nad nimi posuwają się w tempie, który karze uznać zapowiedzi polityków za próżne. Tymczasem ostatnio pojawiły się dane świadczące o...